Vandringar I VilsenhetИсполнитель: Anglagard
В альбоме: Hybris
Продолжительность: 11:58
Стиль: Метал,рок

Переведено: Spillror ifrån det förgångna tiden är nu.
Ensamhetens värld där lever vi,
med allting som samlats på hög
runt omkring oss,
för ständigt vårt inre
mot störning och disharmoni.
Alla drömmare som vet
någonting annat har fel.
Det kanske är så att man är vilseledd.
Varför finnas här till ingen nytta?
Tiden går lidande
min själ far vidare
i drömmen.

Sökandes svar i en dimma som präglas
av vilsenhet och ofullständigt liv.
Där morallösa människor tar vid
och tanken blir till en känsla
av maktlöshet tvivel och likgiltighet.
Då, vi råkas och samlas till fest
för förstånd bortom en
hycklandes, gycklandes, abrakadabra värld.

Обломков прошлого, время теперь.
Одиночество в мире, где живут мы,
все собранные в высокий
о нам
вечно наши внутренние
против беспорядка и рознь.
Все мечтатели, которые знаю
что-то не так.
Может быть, это так, что одно заблуждение.
Зачем быть здесь без толку?
Проходит время страдают
мои душа отца на
во сне.

Заявителя ответ в туман, который характеризуется
для дезориентации и неполноценная жизнь.
Где morallösa людей брать в
и мысль становится чувством
беспомощность и сомнения равнодушие.
Затем мы встретиться и собраться на праздник
для понимание вне
hycklandes, gycklandes, абракадабра мир.


Комментарии закрыты.